Kulcsszó - team

Az eddigi, főleg szakmai jellegű cikkeimtől eltérően ma egy könyvet szeretnék olvasóim figyelmébe ajánlani. A napokban lehetőségem volt elolvasni Cornelia Edding és Karl Schattenhofer Bevezetés a teammunkába című könyvét. A pszichológusi, tréneri, tanácsadói és szupervizori háttérrel rendelkező írók egyszerű és könnyed hangvételű, mégis szakszerű olvasmánnyal készültek az érdeklődőknek. A könyv ajánlóját nem hazudtolja meg az írás tartalma - legyünk akár team vezetők, vagy egy team tagjai, hasznos tanácsokkal gazdagodhatunk.
A könyv első, kb. tíz oldalas fejezetében teammodellekről szerezhetünk információkat, ezután megismerkedhetünk a team születésével, majd pedig hét különböző valós szituáción keresztül ismerkedhetünk meg különböző, teamekben sokszor előforduló problémával és azok kezelési lehetőségeivel. A könyv utolsó harmadában is sok hasznos tanácsot olvashatunk, többek között:

  • Miként lépjünk hátrébb a saját teamünktől, és értsük meg annak helyzetét?
  • Hogyan válhat hatásos önirányítóvá egy csapat?
  • Milyen módon tudjuk megfelelően a team elé tárni problémáinkat?
Ha olvasóm a munkája során valamilyen módon kapcsolatba kerül különböző csapatokkal, Cornelia Edding és Karl Schattenhofer Bevezetés a teammunkába című könyvét jó szívvel tudom ajánlani, hiszen egy sokszor magától értetődőnek gondolt szervezeti formát világít meg más aspektusból, ezáltal elősegítve a csapatok jobbá válását.